Blog

SCA ocene

04. 8. 2022

SCA ocene

Verjetno ste na vrečkah naših kav in kav drugih mikropražarn opazili napisano SCA oceno. Kaj so SCA ocene in kako se jih določi?

SCA je kratica za Specialy Coffee Association – Združenje speciality kave. SCA ocene za posamezne kave določajo specializirani preizkuševalci kave, tako imenovani Q graderji, za katerimi je opravljenih veliko izpitov, vsaka 3 leta pa morajo izpit ponovno opraviti. Le tako se da zagotoviti, da je njihovo ocenjevanje kav konsistentno ter usklajeno z drugimi ocenjevalci. Specializirani so lahko samo za arabice, samo za robuste, ali pa za obe sorti kave.

Ocene kav se določa na lestvici od 1 do 100. Kave z oceno od 65 do 80 veljajo za komercialne kave, kave z oceno od 80 do 100 pa dobijo naziv specialty kave. Nekateri znotraj te ocene kave delijo še na “outstanding” (90–100), “excellent” (85–89,99) ter “very good” (80–84,99). Poleg ocene naj bi bile specialty kave ročno obrane in sortirane, določena pa je tudi zgodnja meja pomanjkljivosti kavnih zrn – ta jih dovoljuje največ 5 na 350 g zelenega zrnja.

Kaj pa se pri kavi ocenjuje? Kavo ocenjujemo na podlagi vizualnega pregleda zrn (štetje defektov v 350 g kavnih zrn – sem sodijo piki insektov, poškodovana in črna zrna ipd), ter na podlagi okušanja. Pri kavi pripravljeni za t.i. cupping, se ocenjuje:

  • Aroma kave

  • Okus kave

  • Pookus kave

  • Kislost

  • Telo (“body”)

  • Ravnovesje okusa

  • Čistost okusa

  • Sladkost

  • Enotnost okusa

  • Splošna ocena

Vsak od zgornjih parametrov pri ocenjevanju k končni oceni kave lahko prinese do 10 točk.